Distribución de personal por sexo

Descripción

Distribución de personal municipal por sexo, clasificado según modalidad de contratación: contratados, planta mensual, funcionarios y concejales. Este dataset contiene las siguientes columnas: Sexo, Contratados, Planta Mensual, Funcionarios, Total Ejecutivo, Concejales, Totales.


Recursos de datos

Distribución por sexo - Abril 2023

XLSX
Publicado: 09-05-2023

Metadatos

Conjunto de datos: Distribución de personal por sexo
ID: 928e8e1c-63a9-4990-b4d1-92306ae1b8ff
Título: Distribución por sexo - Abril 2023
Tamaño: 9 KB
Formato: XLSX
Tipo: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
MD5: e0367e9edbb3df1883cedbc3cb857889
SHA1: e10a746ab60ec982aa16ea30731919599f4df849
SHA256: 884474f867f873891c2141c6841aa84800fdc07d52d9c6ffc752ab8e664f08b5
Descargas: 3
API Endpoint: /api/resource/928e8e1c-63a9-4990-b4d1-92306ae1b8ff.json

Distribución por sexo - Marzo 2023

XLSX
Publicado: 11-04-2023

Metadatos

Conjunto de datos: Distribución de personal por sexo
ID: 36417717-8c5d-4c81-b39b-1612a4d1c3a7
Título: Distribución por sexo - Marzo 2023
Tamaño: 9 KB
Formato: XLSX
Tipo: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
MD5: dde5f9ed6b44432a6bbed7fae77fdba2
SHA1: efb60aa90da584103585d9a1fa1e1057034b5a86
SHA256: 992d82e18a0f3db6b28372a7a7097bd156df089416bd2f3b6f8f4feec2c34a78
Descargas: 12
API Endpoint: /api/resource/36417717-8c5d-4c81-b39b-1612a4d1c3a7.json

Distribución por sexo - Febrero 2023

XLSX
Publicado: 06-03-2023

Metadatos

Conjunto de datos: Distribución de personal por sexo
ID: acc60581-32dc-472c-9b7a-d98fba3578bf
Título: Distribución por sexo - Febrero 2023
Tamaño: 9 KB
Formato: XLSX
Tipo: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
MD5: b17d57c446a99f139c988a30a7e9d531
SHA1: 84bd4e73a63febbc4e2b005205f7750b757c7495
SHA256: 286ae8d0f452d8b1750a09c8125a7f13c7ae4079ee5cff504c3740db51a13f99
Descargas: 26
API Endpoint: /api/resource/acc60581-32dc-472c-9b7a-d98fba3578bf.json

Distribución por sexo - Enero 2023

XLS
Publicado: 07-02-2023

Metadatos

Conjunto de datos: Distribución de personal por sexo
ID: 54d8ada1-450a-4bc0-8cdc-8d66eb05b854
Título: Distribución por sexo - Enero 2023
Tamaño: 26 KB
Formato: XLS
Tipo: application/vnd.ms-excel
MD5: 9698245ab7f050538664aa2657b39c46
SHA1: 439c8b8984e2c1303033e2682c39c4b06a517c42
SHA256: c0b165b26aa640b05be22f272f41de2dae5d5a9c252c3b9496157a537344e83b
Descargas: 23
API Endpoint: /api/resource/54d8ada1-450a-4bc0-8cdc-8d66eb05b854.json

Distribución por sexo - Diciembre 2022

XLSX
Publicado: 09-01-2023

Metadatos

Conjunto de datos: Distribución de personal por sexo
ID: 15db4cf9-81a7-4f7a-a21f-b75f21ccd09e
Título: Distribución por sexo - Diciembre 2022
Tamaño: 9 KB
Formato: XLSX
Tipo: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
MD5: dad6fa5e4bcd2c37008f1d47dfefa134
SHA1: 14d8ee477a52ad8478498b5d5f16dc055ab742c0
SHA256: 5ae50a131010f3bfa18cde8c3ebc4f3804cea2585b63bd392dce4da8e78c1966
Descargas: 23
API Endpoint: /api/resource/15db4cf9-81a7-4f7a-a21f-b75f21ccd09e.json

Distribución por sexo - Noviembre 2022

XLS
Publicado: 06-12-2022

Metadatos

Conjunto de datos: Distribución de personal por sexo
ID: 8ae9ddbe-35d7-4d12-a7ab-4ffca091643f
Título: Distribución por sexo - Noviembre 2022
Tamaño: 26 KB
Formato: XLS
Tipo: application/vnd.ms-excel
MD5: 6017f2132af61d54605e5e0bc13ddba8
SHA1: 969805cf6d8e65192f02d6a6727a311b4a02b555
SHA256: 6a84dd233deba68bc8004b14f84047e6441490f8ed91bcc09157f77483b63c9a
Descargas: 36
API Endpoint: /api/resource/8ae9ddbe-35d7-4d12-a7ab-4ffca091643f.json
Metadatos
Estadísticas
Conjuntos de datos relacionados