Distribución de personal por sexo

Descripción

Distribución de personal municipal por sexo, clasificado según modalidad de contratación: contratados, planta mensual, funcionarios y concejales. Este dataset contiene las siguientes columnas: Sexo, Contratados, Planta Mensual, Funcionarios, Total Ejecutivo, Concejales, Totales.


Recursos de datos

Distribución por sexo - Diciembre 2023

XLSX
Publicado: 06-05-2024

Metadatos

Conjunto de datos: Distribución de personal por sexo
ID: 81e3b544-58e1-4d79-853a-dd04b4db00ee
Título: Distribución por sexo - Diciembre 2023
Tamaño: 9 KB
Formato: XLSX
Tipo: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
MD5: 2e336fce2d932b4c4ee4e653d75b6e9d
SHA1: ee66d04ed6886ece539219c291e3e8a0519261a8
SHA256: 66ccabeb0b2026925d026618e498bf7058f588307fc710edaf52125e08f83696
Descargas: 30
API Endpoint: /api/resource/81e3b544-58e1-4d79-853a-dd04b4db00ee.json

Distribución por sexo - Noviembre 2023

XLSX
Publicado: 12-12-2023

Metadatos

Conjunto de datos: Distribución de personal por sexo
ID: 83f917a7-92e0-434d-bb82-d2d098878e52
Título: Distribución por sexo - Noviembre 2023
Tamaño: 9 KB
Formato: XLSX
Tipo: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
MD5: 456d0691ccd3f5b7c3dfab0560fb3013
SHA1: 8c139df3153dedfe921f8eaeaec7b041b5086504
SHA256: 038cb616e2fa9a65302d0d82856e4d4744558e119d2d5168f49ec32e2340aec1
Descargas: 77
API Endpoint: /api/resource/83f917a7-92e0-434d-bb82-d2d098878e52.json

Distribución por sexo - Octubre 2023

XLSX
Publicado: 13-11-2023

Metadatos

Conjunto de datos: Distribución de personal por sexo
ID: 2bbac049-ffab-4fcd-821c-644f951d84f8
Título: Distribución por sexo - Octubre 2023
Tamaño: 9 KB
Formato: XLSX
Tipo: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
MD5: abc7916d74678bb3cbb9c6ec3d3ddb99
SHA1: 2a1215b30026f380a0ac508dc452251a04737c93
SHA256: 386deffdb1784ab1144fa4839289d8de8be0769ed2c14c5f383f1646e2b1f7a1
Descargas: 77
API Endpoint: /api/resource/2bbac049-ffab-4fcd-821c-644f951d84f8.json

Distribución por sexo - Septiembre 2023

XLSX
Publicado: 10-10-2023

Metadatos

Conjunto de datos: Distribución de personal por sexo
ID: 41c976f0-672a-47d4-b192-1a14a820d915
Título: Distribución por sexo - Septiembre 2023
Tamaño: 9 KB
Formato: XLSX
Tipo: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
MD5: 980bd03ea5b28be0170aaefa2d9f6d11
SHA1: ffe053d35afd4236c53864c81d28adf10f0c5978
SHA256: b69dd44200c1ca596567486d607bedaa0d656e62ff60e217f6ab59ee925de4be
Descargas: 91
API Endpoint: /api/resource/41c976f0-672a-47d4-b192-1a14a820d915.json

Distribución por sexo - Agosto 2023

XLSX
Publicado: 07-09-2023

Metadatos

Conjunto de datos: Distribución de personal por sexo
ID: 696bc7fd-3304-491f-9daa-06df1a0fcad2
Título: Distribución por sexo - Agosto 2023
Tamaño: 9 KB
Formato: XLSX
Tipo: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
MD5: 3bab488108ce85d11e2203cd5566ba0b
SHA1: b8a4328037c6a6cca561014a0111cad66f542936
SHA256: e4e92cd70458c241bd35d66ea8e8f6468405994ed0cc7287f708e79356567922
Descargas: 123
API Endpoint: /api/resource/696bc7fd-3304-491f-9daa-06df1a0fcad2.json

Distribución por sexo - Junio 2023

XLSX
Publicado: 07-07-2023

Metadatos

Conjunto de datos: Distribución de personal por sexo
ID: 8c891a46-0de9-408c-9da8-44f2a25883ee
Título: Distribución por sexo - Junio 2023
Tamaño: 9 KB
Formato: XLSX
Tipo: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
MD5: d2162e6b11a49bfee4b539384db65fe6
SHA1: 5fdc85d10ff7c398d189804f819a79cb32737b11
SHA256: 25bf994548cfd1ce28cac9a47e10515c64b70dc06ff193733ad1c81e29f51dad
Descargas: 160
API Endpoint: /api/resource/8c891a46-0de9-408c-9da8-44f2a25883ee.json
Metadatos
Estadísticas
Conjuntos de datos relacionados